Joulumerkkikotilapset ry

Selainasetukset estävät kuvien näyttämisen

Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys perusti joulumerkkikoteja joihin sijoitettiin 1930-1970- luvuilla syntyneitä välittömän tuberkuloositartunnan vaarassa olevien perheitten lapsia.

Joulumerkkikotilapset ry on yhdistys, jonka tarkoitus on koota yhteen osa 5335:stä varhaislapsuutensa joulumerkkikodeissa olleista henkilöistä. Yhdistykseen ovat tervetulleita myös muut asiasta kiinnostuneet, esim. joulumerkkikotilasten omaiset ja joulumerkkikodeissa olleet työntekijät.

Yhdistys on perustettu joulukuussa 2014 ja rekisteröity tammikuussa 2015. Kotipaikkana on Tampere.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää  suomalaisten joulumerkkikotien kulttuurihistoriaan liittyvien tietojen hakua, jakamista ja arkistointia sekä toimia joulumerkkikodeissa olleiden aikuisten yhteistyöelimenä ja vertaistuen mahdollistavana verkostona.

Yhdistys järjestää kokouksia ja tapaamisia joulumerkkikodeissa olleille, heidän läheisilleen ja muille asiasta kiinnostuneille. Tapahtumiin kutsutaan erityisesti joulumerkkikodeissa olleita aikuisia ja henkilökuntaa sekä heitä pyritään tavoittamaan eri tiedotusvälineitä käyttäen.

 

Selainasetuksesi estävät kuvien näyttämisen