JMKLry

Joulumerkkikotilapset ry perustettiin 14 joulukuuta 2014. Säännöt hyväksyttiin 22 tammikuuta 2015.

Yhdistyksen tavoitteet:

 • edistää Joulumerkkikotien historiaan liittyvien tietojen hakua, jakamista ja arkistointia

 • tuoda esille Joulumerkkikotien historiaa

 • toimia Joulumerkkikodeissa olleiden aikuisten yhteistyöelimenä.

Tavoitteiden toteuttamiseksi:

 • perehtyy Joulumerkkikotien historiaan ja toimintaan

 • käsittelee kokouksissaan Joulumerkkikoteihin liittyviä asioita

 • tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi

 • pitää yllä yhteyksiä sekä toimii yhteistyössä muiden alan toimivien yhteisöjen kanssa

 • etsii Jouluerkkikoteihin liittyvää tietoa ja selvittää tiedon arkistointia

 • harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestää tilaisuuksia Joulumerkkikodeissa olleille aikuisille ja muille Joulumerkkikotien historiasta kiinnostuneille

 • tarjoaa vertaistukea Joulumerkkikodeissa olleille aikuisille

 • ylläpitää jäsenrekisteriä