Perustamiskokous

Selainasetukset estävät kuvien näyttämisen
Joulumerkkikotilapset ry:n perustajajäsenet Ristorante Como:ssa Tampereella. Kuvassa Tiina Tiilikka ja Pauli Marttila. Leena Kunttu kuvan ottajana. Neljäs perustaja jäsen Helena Hagevin osallistui kokoukseen etäyhteyden kautta.

 

Varsinaisesti yhdistys sai alkunsa Helena Hagevin heinäkuussa v. 2013 Facebookiin perustetusta suljetusta ryhmästä johon hakeutui joulumerkkikodeissa olleita ympäri maata ja ruotsin puolelta.

Facebookissa heräsi keskustelu yhdistyksen tarpeellisuudesta Heini Hakosalon ehdotuksesta. Ensinnäkin  haluttiin enemmän tietoa joulumerkkikodeista ja yhteisten kokemusten jakaminen muitten joulumerkkikodeissa olleitten kesken tuntui tosi hyvältä ja tarpeelliselta.

Niinpä Tiina Tiilikka laati alustavan esityksen yhdistyksen säännöiksi ja alettiin sopia kokousajasta ja -paikasta.

Joulumerkkikotilapset ry:n perustamiskokous päätettiin pitää ravintola Como:ssa, Hämeenkatu 7, Tampereella 14 päivä joulukuuta 2014. Kokoukseen osallistui 4 perustajajäsentä. Kolme oli paikalla ja yksi heistä etäyhteyden kautta.

Kokouksessa muokattiin yhdistyksen sääntöjä joita oli jo esimuokattu facebook-sivuilla. Kokouksen jälkeen säännöt lähetettiin Patentti- ja Rekisterihallitukselle hyväksyttäviksi.

Pienin korjauksin, jotka koskivat hallituksen jäsenten tehtäviä, säännöt hyväksyttiin jo tammikuun 22 päivä 2015 ja ensimmäinen vuosikokous pidettiin Tampereella 28.3.2015, Metson kirjastossa.