Julmärkehem

Finlands Julmärkehem

Julmärkehemmen var ställen som Suomen Tuberkulosi Vastustamisyhdistyksen (Finlands Tuberkulos Vastustamisföreningen) har grundat, dit nyfödda barn togs till trygghet från familjer där mor eller någon annan var sjuk i öppen lungtuberkulos.  Från början var barnen i Julmärkehem tills de var 1–2 år. Tuberkulos vaccineringens användning gjorde att skötsels tid kortades ner till 4–8 månader.

”Julmärkehemmen är ett skyddshem och inte barnsanatorium.” Sade Ester Virkkunen som är Tammerfors och dennes underavdelningens Pälkännes läkare i lokalradio intervjun ( 7.12.-41), och fortsatte: Hit tar man emot friska nyfödda till skydd, där mor har en smittande grad lungtuberkulos och där barnen är uppenbart livshotade.” ”I frisk miljö skötes hen med alla medel, som nuförtiden i barnskötsels anses vara viktiga. Jag nämner bara att alla barn får modersmjölk från Julmärkeshems modersmjölkcentrum de första månaderna, uteligg är lika viktigt på vintern som sommaren, vitaminerna glömmer vi inte och ljusterapi gers och varje dag gymnastik till alla som har fyllt 5 månader.”

I Finland var det i praktiken omedelbar isolering så att barnet togs direkt efter födelsen till Julmärkehem. I vissa länder bland annat som Sverige sattes barn som var i risk att bli smittade i fosterhem. I Finland bland annat professor Ylppö trodde att de var svårt att hitta fosterhem där man tog emot dessa barn och att barnet sköttes om korrekt.

Så Finlands Tuberkulos Vastustamisförening startade första Julmärkehem i Tammerfors (1936–1973), som startade verksamheten i juli 1936. Institutionen hade 25-platser och dit hörde läkare, översköterska, avdelningssköterska och sju barnsköterskor och två ammare som garanterade tillgång av modersmjölken till nyfödda.

Nyföddas antal för placering i Julmärkehemmen ökade så att Finlands Tuberkulos Vastustamisförening startade 1939 i Pälkäne en till Julmärkehem med 20-platser som var underavdelning (1939–1948) dit flyttade man barn i 9–12 månader från Tammerfors Julmärkehem. Till Pälkänne flyttade evakuering tre gånger under krigsåren och den var också tillfälligt Julmärkehem när man renoverade i Tammerfors Julmärkehem. Tammerfors Julmärkehem täckte inte behovet för hela landet, så startades 1945 (1945-1969) ett Julmärkehem i Uleåborg i före detta barnsanatorium. Detta räckte inte heller så Finlands Tuberkulos Vastustamisförening lät bygga en ny Julmärkehem i Kuopio, där 50 nyfödda fick plats och som startades året 1954 (1954–1964).

Tuberkulossmittan minskade i Finland från 1950-talet när calmette vaccinering (15.6 1940 på börjades), som gavs till alla nyfödda redan på BB avdelningen och med nya tuberkulos medicinen, som påskyndade tuberkulosläkningen och kortade i öppen tuberkulos sjukdomens infektion tidens varaktighet.

Då behovet av inrättningar minskade och förvaltningskostnaderna ökade så stängdes först Kuopios Julmärkehem 1964, Uleåborg Julmärkehem 1969 och Tammerfors Julmärkehem 1973.

I Julmärkehemmen sköttes om 5 335 nyfödda mellan åren 1936–73. Med andra ord så här många nyfödda räddades potential smittade under 37 verksamhetsåren. En betydande del av dem hade varit i risk att få livsfarlig miliartuberkulos eller tuberkulos hjärnhinneinflammation. Å andra sidan dog några barn som sköttes om i Julmärkehem  i andra allvarliga barnsjukdomar som diarré och lunginflammation.

Browserinställningar förhindrar att bilderna visas

Julmärken

Finlands Tuberkulos Vastustamisförening Julmärke (alltså frimärke) vars försäljning av intäkterna huvudsakligen finansierades till 50-talets början Julmärkehemmens driftsättning och underhållskostnaderna. I Finland var i bästa åren märkesupplaga omkring 5–7 miljoner styck.

Finlands Tuberkulos Vastustamisförening släppte ut första Julmärke år 1912 och senare årligen från 1926 till 2001. Före detta släpptes första välgörandehetsmärke förmån till tuberkulosarbetande ritad av Akseli Gallen-Kallela pris fem penni år 1908.

Finansiering fick man också från andra samling och välgörandehet endast undantagsvis från staten.

Källä. Joulumerkkikotimme 1936-73, Antti Tamminen och egen källä: Joulumerkkikotilapset ry:s hemsida (www.joulumerkkikotilapset.fi)

Joulumerkkikotlapset ry (Julmärkehembarnen förening)

Joulumerkkikotilapset ry- har startat i december 2014. Föreningens medlemmar är vuxna som har varit i tidiga barndomen i Joulumerkkikoti (Julmärkehem). De finns också Julmärkehemsbarns nära och dom som har skött om dem i Julmärkehem med i föreningen.

Julmärkehem föreningen möjliggör att de finns stödgrupp och att kunna göra minnesarbete som ger mental kraft till vuxna som har varit som barn i Julmärkehem och deras nära. Som medlem och aktivt med i föreningen kan också andra personer ansluta, tex sköterska som har jobbat i Julmärkehem och forskare som är intresserade av ämnet.

Föreningens syfte är att främja Finländarnas Julmärkehemmen kulturhistoria relaterade information, och foto sökande, delta och arkivera. Föreningens hemstad är Tammerfors.

Föreningen har från starten arrangerad regelbundet möten i alla Julmärkehem städer, Tammerfors, Uleåborg och Kuopio. I möten har de deltagit också flera före detta Julmärkehems sköterskor, många är redan nära eller över 90 år. Några stödgrupp möten har arrangerads i olika städer från 2016. Julmärkehem foton har samlats och digitaliserads över 1500 foton.

Från Julmärkehem har man samlad många tidningsartiklar, forskningresultat och före detta julmärkehems arbetarnas berättelse information.

Hem-och FaceBook sida öppnades i november 2015.

Mer information om föreningen hittar ni från adress: www.joulumerkkikotilapset.fi

Facebook: www.facebook.com/joulumerkkikotilapset

Medlemsansökningsblankett kan beställas från adress joulumerkkikotilapset@gmail.com

************************************
Föreningens adress och tel.nr

Joulumerkkikotilapset ry
PL 24
33101 Tampere Finland

tel.nr +358

************************************

Sammanställning av information 11.1.2018:
Pauli Marttila
Joulumerkkikotilapset ry:n pj

Översättning från finska till svenska
Helena Hagevin
Browserinställningar förhindrar att bilderna visas
Barnen med sköterskorna i Tammerfors julmärkehem.
Foto: TAM-foto
Browserinställningar förhindrar att bilderna visas
I bocksängen ute Filha ry arkiv.
Spädbarn fick sova ute om vädret tillåt mellan kl. 11-14 också på vintern. Barnens hälsa vårdades med att de fick sova ute naken dagligen i soligt väder.
Browserinställningar förhindrar att bilderna visas
Dop i Tammerfors julmärkehem. I praktiken varde så att man alltid döpte flera barn samtidigt. Foto: Filha ry: arkiv. Information när fotot är taget finns inte. Foto: Filha ry arkiv
Browserinställningar förhindrar att bilderna visas
Tammerfors julmarkörhus Ristikatu 7, vid hörnet av Ristikatu och Mariankatu nära åsen Pyynikki från 1936 till 1973. Det var ursprungligen en 1-våning, jugend-stil kommunal councilor, H. Liljeroos, byggdes 1923. Byggnaden var designad av arkitekt Birger Federley (1874-1935). Byggnaden blev senare redigerad och utvidgades senare till ett två våningar jm-hem.
Foto: Filha ry arkiv. Det finns ingen information om plockning och datum för bilden.
Browserinställningar förhindrar att bilderna visas
Foto från Julmärken från olika åren. Julmärken publicerades varje år från 1926 till 2001.
Paula Pohjamos foto Savon Sanomat tidning 30.7.2017.