Oulu 6.8.2016

Tarkista selain asetukset, jos kuvat eivät näy.
Ryhmäkuva osallistujista. Kaikki eivät tulleet kuvanottopaikalle ja osa ehti poistua ennen kuvan ottoa.
Oulun joulumerkkikodin pitkäaikainen johtajatar Liisa Kauppinen.
Heini Hakosalo.
Veli-Matti Heikkilä.
Veli-Matti Heikkilän puheenvuoro.
Toinen puoli yleisöstä. Kaikki eivät "mahtuneet" samaan kuvaan.

Tapaaminen ja ylimääräinen kokous järjestettiin Oulun entisessä joulumerkkikodissa, joka toimii nykyään Mäntylä-Snellmanin päiväkotina.

Tilaisuuteen tuli ennakko-odotusten mukaisesti suuri joukko entisiä joulumerkkikodeissa olleita ja heidän läheisiään. Tapaamispäivään osallistui myös entinen joulumerkkikodin pitkäaikainen johtajatar 90 vuotias Liisa Kauppinen ja kolme entistä lastenhoitajaa. Läsnä oli luennoitsijat mukaan luettuina noin 50 henkilöä.

Avauspuheenvuorossaan pj. Pauli Marttila kertoi yhdistyksen vaiheista ja mm. jäsentilastoista. Jäseniä on yhdistyksessä 149, joista Tampereen jm-kodissa on ollut 56, Oulun jm-kodissa 54 ja Kuopion jm-kodissa 29. Seitsemällä jäsenellä läheinen on ollut jm-kodeissa ja kolmella taustana on yleinen mielenkiinto joulumerkkikodeista. Jäsenistä 86/149:stä on kirjautunut jäsensivuille. Erityisenä haasteena on tavoittaa ne entiset joulumerkkikotilaiset, jotka eivät aktiivisesti käytä internetiä.

Akatemiatutkija, dos. Heini Hakosalo luennoi aiheesta ”Lasten suojaaminen tuberkuloosilta 1900-luvun Suomessa.” Hakasalo käsitteli aihetta laajasti aina 1900 luvun alusta lähtien. Hän myös kertoi joulumerkkikotien syntyvaiheista ja taustoista sekä niitten alasajosta 60-luvulta lähtien. Joulumerkkikotien ongelmana olivat laitosepidemiat joiden takia lapsikuolleisuus oli v. 1954 saakka selvästi muuta samanikäistä väestöä korkeampi. Joulumerkkikotien onnistumisen mittaaminen, kuinka monta lasta pelastettiin tuberkuloosikuolemilta on vaikeaa. On erilaisia arvioita siitä pelastettiinko tuhansia vai 40 (johtokunnan arvio) lasta?  Kokonaisuudessaan hänen luentojen sisältö on jäsensivuilla jäsenten luettavissa tästä linkistä (vaatii kirjautumisen jäsensivuille).

Toisen luennon ”Varhaisten kiintymyssuhteiden merkitys ihmisen elämänkaaressa" piti Psykologi, fil.tri Veli-Matti Heikkilä. Hän totesi mm. Varhaisilla kokemuksilla on kiistatta merkitystä ihmisen henkiselle hyvinvoinnille ja myös sen jälkeisillä ihmissuhteilla. Psyykkisen terveyden ja persoonallisuuden normaalin kehityksen keskeinen perusta on siinä että lapsi tulee hyväksytyksi hänelle merkitsevien aikuisten taholta ilman ehtoja. Lopuksi Heikkilä painotti ettei ole mitään syytä epäillä etteikö joulumerkkikotien henkilökunta olisi joulumerkkikotilapsia varauksetta hyväksynyt ja tehnyt parhaansa jm-kotilapsien hyväksi siihen aikaan hyväksytyillä opeilla ja menetelmillä. Heikkilän luento aineisto, "Varhaisten kiintymyssuhteiden merkitys ihmisen elämänkaaressa.pptx", on myös jäsenten luettavissajäsensivuilta, (-Jäsensivut| -Julkaisuja| -Luennot, Oulu 6.8.2016|).

Luentojen jälkeen yhdistys piti ylimääräisen kokouksen, joissa hyväksyttiin kulukorvaukset yhdistyksen keskeisille toimijoille ja matkustuskorvaus sääntö yhdistyksen nimissä tehtyjen matkojen korvaamisesta.

Lisäksi keskusteltiin vertaistuesta. Vertaistuki päätettiin toteuttaa paikkakunnittain siten, että kullakin alueella on nimetty vetäjä, joka kutsuu halukkaat kokoon. Kutsut näihin tilaisuuksiin ja ilmoittautumiset julkistetaan jäsensivuillamme.

Ylimääräisen kokouksen pöytäkirja on jäsenten luettavissa jäsensivuilta  kohdasta: –Pöytäkirjat| –Vuosi- ja ylimääräiset kokoukset|.

Lopuksi tutustuttiin entisen joulumerkkikodin tiloihin.

pm