Tampere 4.5.2024

Selainasetuksesi estävät kuvien näyttämisen
Kokouksen jälkeen asetuttiin ryhmäkuvaan kokoustilojen aulaan.
Selainasetuksesi estävät kuvien näyttämisen
Kokouksessa oli mukana kaksi yhdistyksen perustajajäsentä neljästä, siht. Tiina Hautamäki ja pj. Pauli Marttila.
Selainasetuksesi estävät kuvien näyttämisen
Yhdistyksen perustamiskokous ravintola Combossa Tampereella 14.12.2014.
Selainasetuksesi estävät kuvien näyttämisen
Yksi historiikin merkittävistä tapahtumista oli Tampereen joulumerkkikoti ajasta kertova muistolaatan kiinnittäminen joulumerkkikodin tilalle rakennetun kerrostalon seinään 30.4.2018.

Tämän vuoden 10-vuotisjuhlakokous ja Tampereen tapaamispäivä pidettiin Metson kirjaston Pihlaja-Salissa. Kokouksessa oli 18 jäsentä. Tervehdyssanoissa pj. Marttila kertasi edellisten vuosien tapahtumia. On ollut Helsinki,- Tampere- ja Oulupäivät, joihin on osallistunut kohtuullisesti jäseniä ja heidän puolisoitaan.

Tänä vuonna tutustutaan Kuopioon keskiviikkona 11.9.-24. Valmistelut ovat jo pitkällä, mutta tästä tiedotetaan tarkemmin, kun lopullinen ohjelma valmistuu.

Tervetuloa toivotusten jälkeen puheenjohtaja Pauli Marttila esitti yhdistyksen 10 vuotishistoriikin. Aluksi hän kertoi yhdistyksen perustamiseen johtaneet vaiheet. Mm. kaikki alkoi suljetun Joulumerkkikoti FaceBook-ryhmän keskusteluista. Heini Hakosalo ehdotti viestissään 8.3.2014 ”Joulumerkkikotiseuran” tms. perustamisesta Filhan arkistointia käsitelleessä viestiketjussa. Muut viestiketjuun osallistuneet kannattivat yhdistyksen perustamista. Asia ”hautautui” puoleksi vuodeksi, kunnes ryhmän jäsen Leena Kunttu otti yhdistysasian esille viestiketjussa 22.10.2014. Tässä viestittelyssä alettiin jo valmistella yhdistyksen perustamiseen tarvittavia toimenpiteitä. Tiina Hautamäki aloitti yhdistysasian perustamista koskevan viestiketjun neljä päivää myöhemmin ja seitsemän päivää siitä 2.11.-14 sovittiin perustamiskokouksen päivä ja kellonaika. Perustamiskokoukseen osallistuivat paikan päällä kolme jäsentä: Tiina Hautamäki, Leena Kunttu ja Pauli Marttila sekä puhelimen välityksellä Helena Hagevin 14.12.2014. Yhdistys rekisteröitiin Patentti- ja Rekisterihallituksessa. 22.1.2015.

Seuraavaksi Marttila esitti toimintakuvia koko 10 vuotiselta ajalta ja mm. jäsenmäärät kultakin vuodelta sekä hallitukseen ja muihin toimiin osallistuneet jäsenet. Todettakoon, että puheenjohtajana (Marttila) ja sihteerinä (Hautamäki) ovat toimineet alusta saakka samat jäsenet. Rahastonhoitaja (Mattila) on myös toiminut tehtävässään melkein koko ajan ensimmäisiä kuukausia lukuun ottamatta.

Lopuksi Marttila totesi, että sähköpostiosoite hankittiin yhdistykselle jo maaliskuussa 2015 ja yhdistyksen kotisivut (julkiset ja suljetut jäsensivut) avattiin marraskuussa 2015.

Seuraavaksi sihteeri Tiina Hautamäki kertoi kattavasti yhdistyksen perustamisen merkityksestä ja vaikutuksesta enimmäkseen omiin kokemuksiinsa liittyen.

Yhdistyksen historiikki, Yhdistyksen 10 vuotishistoriikki, 10 vuotisjuhlakokouksessa 4.5.2024  ja Hautamäen esitelmä,
Joulumerkkikoti - yhdistävä avainkokemus.pdf  ovat luettavissa salasana-suojatuilta jäsensivuilta ”Arkistoja”-välilehdeltä.

Vuosikokousvalintoja

Puheenjohtajana jatkaa Pauli Marttila ja hallituksen muina jäseninä Tiina Tiilikka ja Heli Mattila sekä Jorma Huttunen. Varajäseninä jatkavat Kaija-Leena Lindroos, Helena Miettinen, Eeva Perola ja uutena varajäsenenä Hannele Alèn.

Toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Mårten Sjöblom ja Sirkka-Liisa Raatikainen ja varatoiminnantarkastajiksi Tiina Pyykkö ja Anitta Mäki.

Jäsenmaksu

Vuosikokous vahvisti jäsenmaksuksi edelleen 10 € kuluvalle vuodelle ja 2025 alkuvuodelle seuraavaan kokoukseen saakka

Selainasetuksesi estävät kuvien näyttämisen
Hannele ja Marja-Leena Alèn. Marja-Leena (oikealla) kertoi kokemuksistaan joulumerkkikotilapsen äitinä.
Selainasetukset estävät kuvien näyttämisen
Esittelykierros Metson kirjaston Pihlaja-Salissa.
Selainasetukset estävät kuvien näyttämisen
Päivän päätteeksi ruokailu Sitko Bar & Pizzassa. Sovittiin kaikki samaan pöytään.

Joulumerkkikotilapsen äidin näkökulma

Vuosikokouksen jälkeen päivän huipennuksena kuulimme joulumerkkikotilapsen äidin, Marja-Leena Alènin kokemuksista. Mm. millaista oli ”menettää” lapsi heti syntymän jälkeen ja siitä riemusta, kun sai lapsensa takaisin perheeseen joulumerkkikodista. Hän kertoi myös omasta ajastaan Pikolinnan tuberkuloosisairaalassa. Esitykseen osallistui Marja-Leenan kanssa myös hänen tyttärensä Hannele Alèn. Oli mieleen painuva ”tarina” arjen todellisuudesta joulumerkkikotilapsen äidin kokemuksista.

Esittelykierros

Perinteiseen tapaan kokouksen jälkeen Esittelykierroksella jokainen jäsen kertoi omasta joulumerkkikotiajastaan ja sen jälkeisestä elämästä. Moni puheenvuoro poiki kommentteja ja tarkentavia kysymyksiä. Välillä pohdittiin melko syvällisesti joulumerkkikotien vaikutusta elämäämme. Kuten ennenkin keskustelu oli niin vilkasta, että se jatkui ”yliajalle” klo 15:20 saakka.

Ruokailu

Tilaisuutemme päätteeksi siirryttiin ruokailemaan lähellä olevaan Sitko Bar &Pizza -ravintolaan Näsilinnan kadulle.

Kiitos kaikille mukana olleille!

Kuvat ja teksti Pauli Marttila