Tampere 7.10.2017

Selainasetukset estävät kuvien näyttämisen
Ryhmäkuva, joka otettiin tapaamispäivän päättyessä n. klo 15 Metson kirjaston Kuusi-salissa, 7.10.2017. Osa poistui ennen kuvan ottoa.
Selainasetukset estävät kuvien näyttämisen
Kuvan otto hetkellä kuunneltiin tarkasti, kun lastenhoitaja-harjoittelija Pirkko Tuominen kertoi kokemuksistaan Tampereen joulumerkkikodissa.
Selainasetukset estävät kuvien näyttämisen
Toinen kuvakulma joulumerkkikotilaisista entisen hoitajan Pirkko Tuomisen kertoessa kokemuksistaan Tampereen joulumerkkikodissa.

Tampereen tapaamispäivä Metson pääkirjaston Kuusi-salissa 7.10.2017

Tampereen tapaamispäivään osallistui joulumerkkikotilapsia ja heidän läheisiään sekä yksi entinen Tampereen joulumerkkikodissa työskennellyt lastenhoitaja-harjoittelija, yhteensä 32 henkilöä. Muutama ennakkoilmoittautunut jäi pois tapaamisesta, mm. yksi entinen Tampereen jm-kodissa työskennellyt lastenhoitaja.

Yhdistyksen tarjoamien aloituskahvien jälkeen tapaamispäivän avasi yhdistyksen puheenjohtaja Pauli Marttila ja kertoi lyhyesti yhdistyksen syntyvaiheista. Muun muassa perustamiskokouksesta, joka pidettiin Tampereella Ravintola Como:ssa, jossa läsnä oli 3 perustaja jäsentä (Tiilikka, Kunttu ja Marttila) ja neljäs jäsen (Hagevin) osallistui kokoukseen etäyhteyden kautta, 14.12.2014.  Yhdistyksen säännöt hyväksyttiin pienin tarkennuksin jo tammikuussa 2015 (22.1.-2015) ja ensimmäinen vuosikokous pidettiin Tampereella 28.3.2015.

Seuraavaksi Marttila kertoi jäsentilanteesta, todeten yhdistyksen jäseniä olevan 216. Kotisivujen jäsensivuilta katsottiin jäsenluettelot, joissa listat ovat kunnittain ja joulumerkkikodeittain. Nämä ovat tarvittaessa jäsenten hyödynnettävissä yhteydenpitoa varten.

Marttila kertoi myös viimeaikaisemmista julkaisuista ja lehtiartikkeleista, jotka on tallennettu kotisivuillemme. Mm. Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset julkaisivat antamamme aineiston lehdessään 6.9.2017.

Puheenvuoronsa päätteeksi Marttila muistutti tulevasta Filha ry:n joulumerkkikotikuvien valokuvanäyttelystä torstaina 26.10.2017 klo 12-16, johon kaikki halukkaat jäsenet voivat osallistua. Kutsu näyttelyyn on jäsensivujen etusivulla.

Seuraavaksi varapuheenjohtaja Tiina Pyykö ohjasi keskustelua. Ensin kaikki läsnäolijat kertoivat lyhyesti oman ”tarinansa” joulumerkkikoti ajastaan. Esittely kierroksen jälkeen osallistujat jaettiin 5 henkilön ryhmiin, joissa voitiin jakaa kokemuksia vapaasti ja esittää omia toiveita yhdistyksen toimintaan.

Keskustelun jälkeen Pyykkö keräsi ryhmien kirjaamat yhdistykselle esitetyt toiveet ja luetteli kunkin ryhmän tuotokset. Jäsenten toiveita yhdistyksen tulevaan toimintaan mm.:
- säännöllisiä tapaamisia                        - vertaistukea ja luentoja
- enemmän hoitajia tapaamisiin             - Tampereelle on helppo tulla
- matkoja                                                 - tiedotuksen laajentaminen ja tiedonkeruu
- enemmän aikaa tapaamisiin, ½ päivää tai 3-4 tuntia ainakin
- tapaamisia eri paikkakunnilla ja konsertteja yhdessä

Selainasetukset estävät kuvien näyttämisen
Läsnä oli myös entinen Tampereen joulumerkkikodin lastenhoitaja-harjoittelija Pirkko Tuominen, os. Ullvén. Kuvassa hän on kertomassa joulumerkkikodin arjesta ja päivän rutiineista 1.2. - 30.6.1966 väliseltä ajalta.
Selainasetukset estävät kuvien näyttämisen
Kuva Tampereen joulumerkkikodin pihamaalta. Vauvoja nukutettiin ulkona myös talvella. Lapset puettiin paksuihin vetoketjulla suljettaviin makuupusseihin.
Selainasetukset estävät kuvien näyttämisen
Tapaamispäivän päätteeksi klo 15 jälkeen osa jäsenistä siirtyi ruokailemaan kadun toisella puolella olevaan Ravintola Ukkometsoon.

Päivän odotettu ja mielenkiintoinen puheenvuoro kuultiin, kun paikalla ollut entinen Tampereen joulumerkkikodin lastenhoitaja-harjoittelija Pirkko Tuominen kertoi ajastaan (1.2. – 30.6.1966) joulumerkkikodissa.

Aamupäivän työvuoro oli klo 7-11 ja iltapäivän klo 14-18. Kesken työpäivää hoitajilla oli vapaata 3 tuntia, klo 11 -14. Kello 10 lapset vietiin ulos pihamaalle nukkumaan kukin pukkisänkyynsä, myös talvella. Talvella heidät pakattiin paksuihin vetoketjulla suljettaviin makuupusseihin, joissa oli erillinen päähine osa (kts. viereinen kuva). Iltavuorossa olevien hoitajien työpäivä päättyi klo 22. Yövuorossa oli kaksi hoitajaa/40 lasta.

Työpäivä alkaessa klo 7 lapset syötetiin ja heiltä kaikilta mitattiin kuume. Lapset syötettiin kellon tarkasti 4 tunnin välein, vaikka he itkivät nälkäänsä jo sitä ennen. Hiukan isommille lapsille annettiin 2/3 tai puolimaitoa. Vaippoja ei käytetty vaan housuja, jotka puhdistettiin ensin veitsellä kaapien ennen pesua.

Tuominen myös totesi, ettei lapsia saanut pitää sylissä muutoin, kun ruokailun aikana ja lapsilla ei ollut ns. omahoitajia. Huoneissa oli 5 vauvaa harjoittelijaa kohti ja niissä oleviin kivitauluihin merkattiin kunkin vauvan omat päiväkohtaiset tiedot, esim. syömiset, oksentelut jne. Näistä kivitauluista hoitajat siirsivät tiedot kunkin lapsen omaan kuukausiraporttiin.

Lapset oli ryhmitelty huoneisiin ikäryhmittäin. Lastenhoitajat hoitivat kaikkein pienimpiä. Kaikki hoitotyö tehtiin hyvin säntillisesti noudattaen tarkasti kellonaikoja ja muita joulumerkkikodin ohjeita ja rutiineja. Lopuksi Pirkko Tuominen kertoi lastenhoitaja-harjoittelijan palkan olleen noin 90 markkaa/kk. 

Kaksituntisen ohjelman lopussa klo 15 paikkeilla ryhmityttiin yhteiskuvaan ja sen jälkeen osa siirtyi kadun toiselle puolelle ruokailemaan Ravintola Ukkometsoon.

P. Marttila